Straszny dwór 28.11.1984

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki