Świat na księżycu 16.03.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego