Świat na księżycu 23.03.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego