Świat na księżycu 28.09.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego