Sylfidy 20.09.2000

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki