Sylfidy 27.02.1977

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego