Sylfidy 28.05.1978

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego