Małgorzata Szmyt

Małgorzata
Szmyt
Szmidt

Druki teatralne

  • Wkładka obsadowa – premiera II „Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 15-12-1985