Bogusław Szynalski

Bogusław
Szynalski

Druki teatralne

  • Afisz premierowy „Raj Utracony” Krzysztof Penderecki. 21-11-1993, 23-11-1993, 27-11-1993 W sześciedziesiąte urodziny kompozytora

  • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 24-10-1989

  • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 22-06-1990

  • Wkładka obsadowa „Raj Utracony” Krzysztof Penderecki 11-12-1993

  • Wkładka obsadowa „Salome” Richard Strauss 08-01-1994

  • Wkładka obsadowa „Salome” Richard Strauss 10-01-1994

  • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 6-12-1992