Tadeusz Kozłowski

Tadeusz
Kozłowski
dyrygent, kierownictwo muzyczne
 • „Tristan” Richard Wagner/ Henk de Vlieger 2009-03-29

  Ewa Krasucka

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • „Chopin, artysta romantyczny” 2010-05-09

  Ewa Krasucka

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

Nota biograficzna

TADEUSZ  KOZŁOWSKI, śpiewak – artysta chóru (w grupie II tenorów). Będąc w szkole, uczęszczał do Młodzieżowego Domu Kultury „Żoliborz” na muzyczne zajęcia Teatru Licealisty prowadzonego przez Lidię Rybotycką i Małgorzatę Komorowską; ugruntowała się tam jego śpiewacza pasja. Wstąpił do średniej szkoły muzycznej – dyplom uzyskał w klasie śpiewu solowego Edwarda Pawlaka, wieloletniego artysty Teatru Wielkiego. Jednocześnie śpiewał w Chórze Przyoperowym TW, a ówczesny pedagog chórów Michał Szopski (niegdyś wybitny tenor warszawskiej sceny) zachęcił go, by stanął do przesłuchania w Teatrze. Został przyjęty do grupy II tenorów (takich właśnie głosów brakło) i od 1983 roku występuje w przedstawieniach Teatru Wielkiego.

            Brał udział w premierach oper o rozbudowanych scenach chóralnych, jak m.in. Król Roger Szymanowskiego i Borys Godunow Musorgskiego (1983), Wozzeck Berga,  Łucja z Lammermooru Donizettiego i Turandot Pucciniego (1984), Fidelio Beethovena (1985), Aida Verdiego (1986), Kniaź Igor Borodina (1989), Halka Moniuszki (1990), Manru Paderewskiego oraz Krakowiacy i Górale Stefaniego/Bogusławskiego (1991), Nabucco Verdiego (1992), Parsifal Wagnera i Skrzypek na dachu Bocka (1993), Quo vadis Nowowiejskiego (1994), Symfonia tysiąca Mahlera (1996), aż po Otello Verdiego i Oniegin Czajkowskiego (2001) oraz Verbum nobile Moniuszki (2009) i Słowik Strawińskiego (2012). W tym czasie uczestniczył we wszystkich występach zagranicznych Teatru Wielkiego, od scen Niemiec, przez Wiedeń, Paryż, Ateny, Moskwę po Japonię. Wykonywał niekiedy drobne partie solistyczne, był służącym Marcelim w operze kameralnej W małym dworku Bargielskiego (1983) i Józefem w Traviacie Verdiego (od 1987), wielokrotnie śpiewał Grzesia w Strasznym dworze Moniuszki (od 1995), odtwarzał też Ogrodnika w Jaskółce Pucciniego, reżyserowanej przez Martę Domingo (2003). Potrafi być wyrazistym scenicznie i reżyserzy powierzają mu czasem odgrywanie postaci charakterystycznych.  

            Od 1966 roku działa w Związku Harcerstwa Polskiego. Z ramienia ZHP prowadzi letnie kolonie dla dzieci ze szkół muzycznych i o profilu artystycznym, a także dla dzieci niepełnosprawnych, z domów dziecka i z rodzin patologicznych. Współpracuje z Fundacją „Nie tylko myśl”. Od piętnastu lat organizuje dla dzieci pracowników Teatru Wielkiego doroczne zabawy  karnawałowe – w każdej uczestniczy ok. 400 dzieci.

            Wiąże go współpraca z trio instrumentalnym Tadeusza Melona. Kilkakrotnie już występował z tymi muzykami na „Polish Fest” w Milwaukee (USA) oraz w ośrodkach polonijnych w Wiedniu i Hamburgu wykonując pieśni kompozytorów polskich, kolędy, pieśni patriotyczne i ludowe.

            Kocha śpiew, nie wyobraża sobie innej pracy, niż w Teatrze; żyje sceną. 

 

 

 

 

Inscenizacje (6)

Multimedia

Zdjęcia

 • „Tristan” Richard Wagner/ Henk de Vlieger 2009-03-29

  Ewa Krasucka

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • „Chopin, artysta romantyczny” 2010-05-09

  Ewa Krasucka

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

 • VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

Druki teatralne

 • Wkładka premierowa „Elektra” Richard Strauss 24-03-2010

 • Wkładka premierowa „Katia Kabanowa” Leoš Janaček 25-04-2010

 • Wkładka Obsadowa.„Krakowiacy i Górale czyli Cud mniemany” Wojciech Bogusławski 11-10-1994

 • Wkładka Obsadowa.„Krakowiacy i Górale czyli Cud mniemany” Wojciech Bogusławski 12-05-1996

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 17-01-2010

 • Wkładka obsadowa „Bajko, gdzie jesteś?” Paulina Zajkowska 2016-04-04

 • Wkładka obsadowa „Bajko, gdzie jesteś?” Paulina Zajkowska 2016-04-25

 • Wkładka obsadowa „Opowieści Hoffmanna” Jakub Offenbach 3-02-2008

 • Wkładka obsadowa „Zmierzch bogów” (Götterdämmerung) Richard Wagner 05-03-1989

 • Wkładka premierowa „Oresteia” Iannis Xenakis 14-03-2010

 • Wkładka premierowa „Sudden Rain” Aleksander Nowak, ”Between” Agata Zubel 13-05-2010

 • Wkładka premierowa „Traviata” Giuseppe Verdi 25-02-2010

 • Wkładka obsadowa „Elektra” Richard Strauss 17-10-2010

 • Wkładka obsadowa „Traviata” Giuseppe Verdi 26-02-2010

 • Afisz obsadowy Piotr Czajkowski „Oniegin” - wznowienie – 06-01-2010 - dyryguje Valery Gergiev

 • Wkładka obsadowa „Oniegin” Piotr Czajkowski 06-01-2010 – wznowienie

 • Wkładka obsadowa „Oniegin” Piotr Czajkowski 08-01-2010

 • Wkładka obsadowa „Oniegin” Piotr Czajkowski 20-05-2011

 • Wkładka premierowa „Turandot” Giacomo Puccini 17-04-2011

 • Wkładka premierowa „Jakob Lenz” Wolfgang Rihm 7-05-2011

 • Wkładka premierowa „Trojanie” Hector Berlioz 11-01-2011

 • Wkładka Obsadowa.„Krakowiacy i Górale czyli Cud mniemany” Wojciech Bogusławski 23-11-1991 Premiera A

 • Wkładka obsadowa - „Lukrecja Borgia” Gaetano Donizetti 12-02-2010

 • Wkładka obsadowa „Zagłada domu Usherów” Philip Glass 7-11-2009

 • Wkładka obsadowa „Zagłada domu Usherów” Philip Glass 8-11-2009

 • Wkładka Obsadowa.„Krakowiacy i Górale czyli Cud mniemany” Wojciech Bogusławski 24-11-1991 Premiera B

 • Wkładka Obsadowa.„Krakowiacy i Górale czyli Cud mniemany” Wojciech Bogusławski 24-01-1993

 • Wkładka Obsadowa.„Krakowiacy i Górale czyli Cud mniemany” Wojciech Bogusławski 01-06-1993

 • Wkładka Obsadowa.„Krakowiacy i Górale czyli Cud mniemany” Wojciech Bogusławski 12-09-1995

 • Wkładka Obsadowa.„Krakowiacy i Górale czyli Cud mniemany” Wojciech Bogusławski 23-11-1996

 • Wkładka Obsadowa.„Krakowiacy i Górale czyli Cud mniemany” Wojciech Bogusławski 26-02-1998

 • Wkładka Obsadowa.„Krakowiacy i Górale czyli Cud mniemany” Wojciech Bogusławski 03-04-1997. 240-lecie urodzn Wojciecha Bogusławskiego

 • Wkładka premierowa „Pasażerka” Mieczysław Weinberg 8-10-2010

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 5-11-2010

 • Premierowa wkładka obsadowa „Król Roger” Karol Szymanowski 1-07-2011

 • Wkładka premierowa „Matsukaze” Toshio Hosokawa, Sasha Waltz 31-05-2011

 • Afisz premierowy „I przejdą deszcze” Krzysztof Pastor 2011-03-27

 • Afisz. Występ gościnny Aliny Somovej i Denisa Matvienko. „Bajadera” Ludwig Minkus, John Lanchbery 2010-01-31

 • Afisz wieczoru Alpha i inne (When You End and I Begin... / W poszukiwaniu kolorów / Alpha Kryonia Xe) 2010-04-23

 • Afisz premierowy. „Kurt Weill” 2009-11-20

 • Afisz premierowy wieczoru baletowego „Tańczmy Bacha” (The Kisses / Concerto barocco / The Green / In Light and Shadow 2010-06-25

 • Afisz premierowy „Kopciuszek” Siergiej Prokofiew 2010-11-27

 • Afisz premierowy. „Chopin, artysta romantyczny” 2010-05-09

 • Afisz. „Tristan” Richard Wagner/ Henk de Vlieger 2009-03-29