Henryk Tomaszewski

Henryk
Tomaszewski
choreograf

Inscenizacje (1)

Druki teatralne

  • Plakat „Harnasie” Karol Szymanowski 1951-12-29

  • Afisz Repertuarowy 11-07-1960 – 17-07-1960