Transcryptum 25.05.2013

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego