Traviata 05.01.1995

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki