Traviata 05.06.1994

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki