Traviata 07.07.1994

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa