Traviata 09.07.1994

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa