Traviata 14.04.1983

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki