Traviata 15.02.1994

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki