Tristan 01.04.2012

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki

Obsada