Turandot 09.10.2011

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki