Turandot 21.04.2011

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki