Turandot 26.03.2013

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki