Tylko miłość 04.06.1998

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego