Tylko raz w życiu 02.03.2005

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego