Tylko raz w życiu 09.05.2003

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego