Tylko raz w życiu 11.06.2004

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego