Tylko raz w życiu 11.10.2003

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego