Tylko raz w życiu 12.12.2002

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego