Tylko raz w życiu 14.01.2004

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego