Tylko raz w życiu 14.10.2001

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego