Tylko raz w życiu 15.11.2001

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego