Tylko raz w życiu 16.03.2002

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego