Tylko raz w życiu 17.02.2002

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego