Tylko raz w życiu 17.03.2004

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego