Tylko raz w życiu 20.11.2004

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego