Tylko raz w życiu 22.06.2001

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego