Tylko raz w życiu 22.10.2004

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego