Tylko raz w życiu 23.01.2002

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego