Tylko raz w życiu 23.04.2005

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego