Tylko raz w życiu 23.10.2005

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego