Tylko raz w życiu 24.11.2002

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego