Tylko raz w życiu 26.03.2006

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego