Tylko raz w życiu 27.03.2003

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego