Tylko raz w życiu 29.01.2005

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego