Uprowadzenie z seraju 10.05.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego