Uprowadzenie z seraju 22.03.1985

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego