Uprowadzenie z seraju 25.10.1985

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego