Uroczysty Koncert. Otwarcie Teatru Wielkiego po odbudowie w 140 rocznicę położenia kamienia węgielnego pod gmach Corazziański i w 200 rocznicę powstania Sceny Narodowej 19.11.1965

Uroczysty Koncert. Otwarcie Teatru Wielkiego po odbudowie w 140 rocznicę położenia kamienia węgielnego pod gmach Corazziański i w 200 rocznicę powstania Sceny Narodowej
19.11.1965
Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki
0