Verbum Nobile 03.01.1946

Inscenizacja

Miejskie Teatry Dramatyczne, Scena Muzyczno-Operowa, Scena przy Marszałkowskiej