Ryszard Wiśniewski

Ryszard
Wiśniewski

Druki teatralne

  • Afisz premierowy. „Don Kichote” Ludwig A. Minkus 1964-04-09

  • Afisz premierowy „Oczekiwanie” / „Nagi książę” / „Ad hominem” 1964-10-07

  • Wkładka premierowa. „Jezioro łabędzie” Piotr Czajkowski 1966-01-15